top of page

Jesus Het Nooit Gesê... Jy Moet Godsdienstig Wees NieIndien ‘n mens die Nuwe Testament lees kry jy nie die indruk dat Jesus jou sou uitnooi om godsdienstig te word nie. Hy reageer heftig teen die godsdiens van sy tyd.

Hy demonstreer sy protes teen godsdiens simbolies asook fisies - deur ‘n sweep te vleg en mense uit die tempel uit te slaan. Sy emosionele uitbarsting in die tempel wys iets van die gevaar en skadukant wat in godsdiens opgesluit lê. Hy skaar hom empaties by die slagoffers van godsdiens: “Are you burned out on religion? Come to me.” Matt. 11:28-30 MSG

Jesus ontbloot iets in godsdiens wat ons nie altyd raaksien nie.

Dit is die natuurlike neiging om God uit die diens te haal en onsself daarin te plaas.Dan staan godsdiens in diens van ons ego-behoeftes, wat altyd die werklikhede langs en om ons sal mis.

Die woord godsdiens kom van religio (rebind/liggament) wat beteken om te verbind en heel te maak. Die vraag in godsdiens is nooit wat jy glo nie, maar hoe jou lewe her-verbind word aan God en al die werklikhede rondom jou.

Kyk na die onderskeid tussen hierdie twee spiritualiteite. Kyk na bewegings of grepe wat jy in jou eie lewe kan raaksien.bottom of page