ONDERSTEUN ONS

Baie dankie vir jou ondersteuning, dit maak tans alles moontlik wat ons by InVia probeer doen. Hier is ons bankbesonderhede:

InVia Stellenbosch bankbesonderhede:

Bank: ABSA
Tak: Stellenbosch
Takkode: 632 005

Tipe: Tjek
Rek No: 9277 510 340

InVia Kaapstad se NUWE bankbesonderhede:

Bank: FNB
Takkode: 201409
Tipe: Tjek
Rek No: 62870545533

Swift: FIRNZAJJ

 

InVia is ’n legal persona, ‘n aparte en onderskeibare entiteit met eie regspersoonlikheid en -bevoegdheid, met die vermoë om eiendom van enige beskrywing te hou en te vervreem, en met die vermoë om regte en verpligtinge in eie naam op te loop, ooreenkomstig die wette van die Republiek van Suid Afrika.

InVia is geregistreer met die volgende handelsmerke: Class 45 en Class 41 - en as amptlike PBO (Public Benefit Organisation): Ref: No 930032173.

InVia Stellenbosch se Snapscan kode:

("Click-to-Pay" ook hier)

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Stellenbosch:

 

Theo Geyser | Spanleier: InVia Gemeente

 

Wilma Enslin-Geyser | Kids@Invia | Enneagram | Finansies | Kinderhuise

Francois van der Merwe
| Musiek en Kreatiwiteit | Viridis | Tegnologie

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Anelle Erasmus | Sekretaresse

Kantoor: inviagemeente@gmail.com021 882 8339

Kaapstad:

Pierre du Plessis | Kampusleraar: Kaapstad

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Kantoor: inviakaapstad@gmail.com

Alle regte voorbehou © InVia Gemeente 2020 |  ONDERSTEUN INVIA