ONDERSTEUN ONS

Baie dankie vir jou ondersteuning, dit maak tans alles moontlik wat ons by InVia probeer doen. Hier is ons bankbesonderhede:

 

Bankbesonderhede:

Bank: ABSA
Tak: Stellenbosch
Takkode: 632 005

Tipe: Tjek
Rek No: 9277 510 340

Indien jy eerder jou bankkaart wil gebruik, is jy welkom

om hierdie Yoco aanlyn betaling platvorm te gebruik.

InVia is ’n legal persona, ‘n aparte en onderskeibare entiteit met eie regspersoonlikheid en -bevoegdheid, met die vermoë om eiendom van enige beskrywing te hou en te vervreem, en met die vermoë om regte en verpligtinge in eie naam op te loop, ooreenkomstig die wette van die Republiek van Suid Afrika.

InVia is geregistreer met die volgende handelsmerke: Class 45 en Class 41 - en as amptlike PBO (Public Benefit Organisation): Ref: No 930032173.

Snapscan kode:

("Click-to-Pay" ook hier)

INVIA WHITE.png
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Kontaklys:

 

Theo Geyser | Spanleier: InVia Gemeente

 

Wilma Enslin-Geyser | Enneagram | Kids@Invia | Finansies | Kinderhuise

Francois van der Merwe | Musiek en Kreatiwiteit | Viridis | Tegnologie

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Anelle Erasmus | Sekretaresse

Corlia Hattingh | Kids@InVia & YoungTeens

Carmen Platt | Sosiale Media | Kids@InVia & YoungTeens

Kantoor: inviagemeente@gmail.com021 882 8339

Alle regte voorbehou © InVia Gemeente 2021 |  ONDERSTEUN INVIA