ONDERSTEUN ONS

Baie dankie vir jou ondersteuning, dit maak tans alles moontlik wat ons by InVia probeer doen. Hier is ons bankbesonderhede:

InVia Kaapstad se bankbesonderhede is as volg:

Bank: ABSA
Tak: Stellenbosch
Takkode: 632 005
Tipe: Tjek
Rek No: 4077 262 847

 

InVia Stellenbosch se NUWE bankbesonderhede is as volg:

Bank: ABSA
Tak: Stellenbosch
Takkode: 632 005

Tipe: Tjek
Rek No: 9277 510 340

 

InVia is ’n legal persona, ‘n aparte en onderskeibare entiteit met eie regspersoonlikheid en -bevoegdheid, met die vermoë om eiendom van enige beskrywing te hou en te vervreem, en met die vermoë om regte en verpligtinge in eie naam op te loop, ooreenkomstig die wette van die Republiek van Suid Afrika.

InVia is geregistreer met die volgende handelsmerke: Class 45 en Class 41 - en as amptlike PBO (Public Benefit Orginazation): Ref: No 930032173.

InVia Snapscan kode:

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Kontaklys:

 

Theo Geyser | Spanleier: InVia Gemeente

 

Wilma Enslin-Geyser | Kids@Invia | Enneagram | Finansies

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Pierre du Plessis | Kampusleraar: Kaapstad

Francois van der Merwe | Musiek en Kreatiwiteit | Viridis | Tegnologie

Anelle Erasmus | Sekretaresse

Kantoortelefoon nommer: 021 882 8339

Alle regte voorbehou © 2019 InVia Gemeente  |  ONDERSTEUN INVIA