KIDS WHITE.png
YT WHITE.png

Kinders is ons grootste geskenk, maar ook ons grootste verantwoordelikheid. Jesus was passievol oor kinders en het hulle ten alle koste probeer beskerm teen 'n ongesonde kultuur wat hulle beroof van wie hulle werklik is. 

 

Ons wil graag die kinders op ’n reis neem om van kleins af meer bewus te word van God IN hulle en OM hulle. Ons wil wegbeweeg van ’n godsdiens wat net reëls en morele lessies leer, en nader aan Christenskap as ’n leefwyse! ’n Lewe waar ons hulle leer om met nuwe oë te kyk na alles: hulself, maats, die natuur, skool, asook teleurstellings en pyn in die lewe.

Ons wil nie net vir hulle vertel wie God is nie, maar eerder dat hulle Hom self sal BELEEF!

Ons droom dat elke kind…

  • bewus word dat God onvoorwaardelike lief is vir elkeen en ook daardie liefde sal uitleef in hul wêreldjies.

  • kan eksperimenteer om God te hoor en sien - in hom-/haarself, in mekaar, in die natuur en in sy/haar hele lewe.

  • die veiligheid sal ervaar om eerlik te wees, te mag vrae vra en saam te soek.

  • dit geniet! SPEEL is een van die grootste geskenke van God! Ons droom dat elke kind sal “fun” hê as deel van sy belewenis van God.

 

Kids@InVia

Kids@InVia word in 4 ouderdomsgroepe verdeel: 
 

  • Voorskool: 3-4 jaar;

  • Voorskool: 5-6 jaar;

  • Gr 1-2;

  • Gr 3-4;

 
Elke minuut op ‘n Sondag word gebruik met die hoop dat bogenoemde drome vir ons kinders sal realiseer. Ons gebruik speletjies, musiek, ‘arts & crafts’, belewenisse in die natuur en ook ‘bak en brou’ om die les op ‘n kreatiewe manier deel te maak van hulle lewens. 


 

YoungTeens@InVia

In graad 5-8’s begin kinders voel hulle is nie meer ‘klein kindertjies’ nie en wil nie meer poppekas doen of prentjies inkleur soos by die Kids nie. Daarom doen ons dinge bietjie anders by die YoungTeens. 

Daar is meer tyd vir gesprekke oor dinge wat vir hulle van belang is en hulle aktiwiteite is bietjie meer ‘challenging’. Stilte en meditasie speel ‘n kernrol in die kinders se ervaring van God. Hul tema’s is ook meer gerig op die spesifieke uitdagings van hulle ouderdom. 

Die gr.7 en 8-kinders is ook deel van Bergskool waar hulle vir ‘n jaar saam voorberei vir hul oorgangsfase van kind na tiener. (Kyk gerus onder Bergskool vir meer inligting).
 

Om deel te word of meer te weet van Kids@InVia of YoungTeens@InVia, kontak gerus vir Wilma by wilmageyser@gmail.com.

Kyk gerus ons Kids en YoungTeens dienste hier!