KURSUSSE

 

Die Enneagram en die Strenghtsfinder help ons met die reis na binne. Jesus het geleer dat die koninkryk van God binne-in ons is. Hierdie instrumente help ons om ons ware geskapenheid of ware self te ontdek en uit te leef. 

Enneagram

Ons almal kyk met verskillende brille of lense na onsself, na God en die wêreld om ons - maar ons is nie bewus van die lense waardeur ons kyk nie. En dit wat jy nie van jouself weet nie, kan nadelig wees vir jou en al jou verhoudings. Soos Carl Jung sê 'Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.'

 

Die Enneagram maak jou bewus van hierdie lense. Soos Richard Rohr sê: "A good spiritual director is always trying to bring 'who you really are' before 'who God really is." Sonder enige lense! Daarom word die Enneagram nie net 'n persoonlikheidstoets genoem nie, maar een van die waardevolste instrumente vir transformasie en geestelike groei. 


Die Enneagram is 'n stelsel van nege persoonlikheid tipes wat tradisionele wysheid kombineer met die moderne sielkunde in 'n kragtige instrument vir menslike ontwikkeling, self-ontdekking, geestelike groei en self-aktualisering. Die woord Enneagram is van Griekse oorsprong en verwys na 'n diagram met nege punte of lyne.

Een idee wat die grondslag vorm van die Enneagram is dat die mens uit twee belangrike aspekte bestaan, nl “true essence” of  ware self, en persoonlikheid. Elke persoon is 'n unieke "essensiële of ware self" wat nie gereduseer kan word tot 'n kategorie of 'n nommer nie. Maar die Enneagram beskryf die nege patrone of temas waardeur mense 'n persoonlikheid vorm, en 'n sosiale persona, om te voldoen aan die uitdagings van die lewe. Ideaal gesproke, is persoonlikheid 'n doeltreffende manier om onsself uit te druk in die wêreld. Maar probleme ontstaan wanneer ons persoonlikheid ons innerlike of ware self bedek of wegsteek, of ons perspektief op die lewe haak vas en raak rigied. Die Enneagram beskryf die sterk punte en potensiaal van elke tipe persoonlikheid asook sy probleme.


Die Enneagram se fokus is dus nie om jou in ‘n boksie te plaas nie, maar jou juis bewus te maak dat die boksie waarin jy onbewustelik is, nie grense het nie en jy baie groter is as enige boks of persona. Dit verbreed jou wêreld deur jou bewus te maak dat die manier hoe jy onbewustelik na die wêreld kyk, dalk nie die enigste (of beste) manier is nie.


Based on the premise that our brains are literally pattern machines, we can easily see that we have patterns for everything from doorknobs to world views. Our personality pattern stands out as one of the most fundamental of such patterns.

When we are owned by our patterns, we are hostages — for better and for worse. When we liberate ourselves from the confines, literally the prison of our personality pattern, our lives and relationships can truly flourish anew. We can give others the gift of our presence, attention, and understanding.

By learning about ourselves more deeply, we can give others the gift of our presence and full attention. Love literally is openhearted presence combined with care for self and other. Dr David Daniels (www.drdaviddaniels.com or www.enneagramworldwide.com)

You did not find the Great Love except by finding yourself too, and you cannot find your True Self without falling into the Great Love. - Richard Rohr

Introspection is the first step towards transformation, and I understand that, after knowing himself, nobody can continue being the same. – Thomas Mann

Volgende Enneagram geleentheid:

1) Enneagram & Ouerskap - Wilma en Theo gaan 5 sessies fasiliteer oor die 9 tipes en elkeen se ouerskapsrol, en ook hoe om ons kinders in elke tipe die beste te hanteer. Ons gaan gebruik maak van die Enneagram-kenners Beatrice Chestnut en Uranio Paes se insette. Daar gaan ook paneelonderhoude wees met 'n ouer, jong volwassene en kind van elke tipe

Wanneer: 2 to 4 Oktober op Zoom.

Koste: R700 donasie

Tye:

  • Vrydag 2 Okt: 14:00-17:00

  • Saterdag 3 Okt: 9:30-12:30 & 14:00-17:00

  • Sondag 4 Okt: 9:30-12:30 & 14:00-17:00

Die fokus van Enneagram en Ouerskapkursus is dus tweeledig:
1) eers op die uitnodiging en uitdagings vir jou as ouer binne jou eie tipe, 
2) en dan op julle kinders en hoe ons as ouers elke tipe beter kan verstaan en hanteer en sodoende gesonde verhoudings kan kweek. 

Aangesien ons deur 9 tipes moet werk kan dit nogal lank neem. Daarom het ons gedink om slegs twee gesamentlike sessies op Zoom te doen, en die res kan jy inskakel soos jy nodig dink. As julle bv. die 2 tipes van julle as ouers wil bywoon, en dan net die sessies wat julle dink dalk moontlik julle kinders se tipes is, is julle meer as welkom. As julle meer wil bywoon, nog beter - veral omdat ons nie 100% seker is van ons kinders se tipes nie. 

Hier is 'n paar moontlike vraelyste wat julle kan invul wat julle kan help om julle kinders se Enneagram-styl vas te stel:

 

Vraelys 1

Vraelys 2

 

In ons gesamentlike sessie Sondagmiddag gaan daar dan geleentheid wees om :

- in klein groepies te gesels met ander ouers wat ook bv. 'n tipe 1-kind het;
- vrae te vra;
- jou eie uitdagings en ervaring rondom ouerskap te deel; 
 

Program:


Vrydag, 2 Oktober:
2:00-2:30pm: Gesamentlike Sessie: voorstelling en inleiding (almal teenwoordig)
2:30-3:45pm:  Tipe 8
3:45-5:00pm:  Tipe 9

Saterdag, 3 Oktober:
9:30-10:55am: Tipe 1
11:00-12:30:    Tipe 2

2:00-3:25pm:   Tipe 3
3:30-5:00pm:   Tipe 4

 

Sondag, 4 Oktober:
9:30-10:55am: Tipe 5
11:00-12:30:    Tipe 6

2:00-3:30pm:   Tipe 7
3:35-5:00pm:   Gesamentlike Sessie (almal teenwoordig)
 

Strengthsfinder

 

Meeste mense is baie bewus van hul swakhede en probeer hul lewe lank om hul swakhede uit te wis. Dít terwyl hul sterkpunte onaangeraak lê en nooit ontwikkel word nie. Kenners stel voor dat ʼn mens eerder fokus op die dinge waarmee jy goed is en daarom het Gallup ʼn program ontwikkel wat jou unieke sterkpunte identifiseer.

 

In hierdie werkswinkel word jy bewus gemaak van jou sterkpunte en hoe om dit te ontwikkel tot ‘strengths’ in jou hele lewe.

 

“The StrengthsFinder Profile is the product of a 25-year, multimillion-dollar effort to identify the most prevalent human strengths. The program introduces 34 dominant “themes” with thousands of possible combinations, and reveals how they can best be translated into personal and career success. In developing this program, Gallup has conducted psychological profiles with more than two million individuals to help people learn how to focus and perfect these themes.” — www.strengthsfinder.com

Volg gerus dié skakel vir meer inligting.

The truth about intimate relationships is that they can never be any better than our relationship with ourselves. - James Hollis

 
 
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Stellenbosch:

 

Theo Geyser | Spanleier: InVia Gemeente

 

Wilma Enslin-Geyser | Kids@Invia | Enneagram | Finansies | Kinderhuise

Francois van der Merwe
| Musiek en Kreatiwiteit | Viridis | Tegnologie

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Anelle Erasmus | Sekretaresse

Kantoor: inviagemeente@gmail.com021 882 8339

Kaapstad:

Pierre du Plessis | Kampusleraar: Kaapstad

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Kantoor: inviakaapstad@gmail.com

Alle regte voorbehou © InVia Gemeente 2020 |  ONDERSTEUN INVIA