AKSIE

Ons glo dat gebed lei tot aksie. By aksie bedoel ons dat ons liefde oorgaan tot onselfsugtige dade waar ons binne verhouding saam met ander na heelheid strewe. Ons dink nie aan bediening VIR ander nie, maar eerder as bediening MET ander. Ons probeer ook nie net individuele bande smee nie, maar ondersteun ook organisasies wat passievol na hulle omgewings omsien. Van die organisasies is:

Aitsa

Marais en Marietjie Steyn, ook deel van die InVia-gemeenskap het ‘n naskoolsentrum in die Kylemore omgewing begin. By Aitsa word kinders van Gr. R - 5 blootgestel aan verskillende stimilerende projekte. Daar is ‘n paar projekte by Aitsa wat deur vrywilligers uit die InVia gemeenskap gedryf word, soos ‘n kuns program asook Number Sense wat help met die ontwikkeling van nommer vaardighede.

Bottomup

Bottomup is ‘n nie-wins organisasie wat fokus op die verryking van opvoeding. Die huidige toestand van die opvoedingstelsel in Suid-Afrika laat, soos welbekend, veel te wense oor ... en Bottomup wens meer. Ashley en Helene Visagie, deel van die InVia-gemeenskap, is die stigters en voltydse personeel van hierdie program wat streef daarna om skole in minder bevoorregte areas van die Kaapse Vlakte te dien. Hulle fokus veral op die aanbieding van buitemuurse aktiwiteite om leerders vaardighede aan te leer en hulle sin van trots, gevoel van tuishoort en gesonde identiteit te versterk. InVia fasiliteer ‘n Bergskool-groep van 12-13-jarige kinders in Perrivale.   

Vineyard Houses

Die Vineyard Houses is in 2008 gebore uit een van ons gemeentelede, Karin Viviers, wat die droom en passie gehad het om ‘n veilige huis te skep vir soveel van die kindertjies in Kayamandi en Cloetesville wat nie ‘n tuiste het nie. 

Daar is tans 4 huise: 2 in Kayamandi en 2 in Cloetesville. Elke huis het 1 huismoeder en 6 kinders wat wissel in ouderdomme tussen 4-16 jaar. 

Al 24 kindertjies het baie diep in ons harte gekruip en Invia is tans op verskeie maniere by Vineyard Kinderhuise betrokke:

  • See-Vakansie - Meeste van die kinders het nog nooit op vakansie gegaan nie en die InVia Personeel het in 2017 al die kinders en huisma’s vir die eerste keer op ‘n see-vakansie geneem. Baie praat nou nog daarvan as die lekkerste paar dae van hulle hele lewe. Om ‘n draairoomys op die strand te eet is dalk vir baie mense so alledaags, maar vir hulle was dit alles ‘n eerste. Die vakansie in Desember by die see is nou ‘n jaarlikse instelling. 

  • Verjaarsdae - Ons hou ‘n klein partytjie vir elkeen van die 24 kinders en die 4 huisma’s op hulle verjaarsdae. Met die sing en kersies doodblaas wil ons vir hulle die dag spesiaal maak en dat elkeen kan ervaar ‘my lewe is ook belangrik en iemand is bly dat ek gebore is.’ 

  • Uitstappies - Aangesien die huisouers nie vervoer het nie spandeer die kinders meeste van hul tyd by die huis of op die strate. Ons neem die kinders gereeld op uitstappies – van ‘n vinnige swem by iemand se huis op ‘n warm dag of ‘n hamburger by die Spur, tot ‘n daguitstappie na bv Rush of om te gaan stap op Stellenbosch berg.

  • Bergskool - Die hoërskool-kinders word deel van Invia se Bergskool-program waar hulle 1 keer per maand saam met die Bergskool-tieners bymekaar kom asook die jaarlikse Bergskoolkamp by Bonnievale bywoon. Lees gerus meer oor Bergskool hier

Indien jy op enige manier ‘n verskil wil help maak in hierdie kinders se lewe, kontak gerus vir Wilma Geyser by wilmageyser@gmail.com

 

Vlaeberg 

Ons het die afgelope paar jaar in verhouding getree met boere in die Vlaeberg omgewing. Uit die verhouding is daar besluit om ‘n Bergskool-groep vir 12 tot 13-jariges te vestig. Die eerste groep het in 2016 begin.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Kontaklys:

 

Theo Geyser | Spanleier: InVia Gemeente

 

Wilma Enslin-Geyser | Kids@Invia | Enneagram | Finansies

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Pierre du Plessis | Kampusleraar: Kaapstad

Francois van der Merwe | Musiek en Kreatiwiteit | Viridis | Tegnologie

Anelle Erasmus | Sekretaresse

Kantoortelefoon nommer: 021 882 8339

Alle regte voorbehou © 2019 InVia Gemeente  |  ONDERSTEUN INVIA