Palm Sondag: Godsdiens In Die Wildernis


Waar ons die laaste 5 weke saam met Jesus deur die Wildernis gestap het, spring ons hierdie Sondag vorentoe in tyd na ongeveer 3 jaar later in Jesus se lewe. Hierdie week staan in die kerk bekend as Heilige Week en hierdie Sondag as Palmsondag. Hierdie week lei ons natuurlik na die klimaks van Jesus se lewe naamlik die kruisiging en die opstanding.


Palmsondag is ‘n gebeurtenis wat gelaai is met diep simboliek en paradoks. Die skare wat Jesus verwelkom in Jerusalem met palmtakke en hosanna’s is dieselfde skare wat die Vrydag skree:


‘Kruisig hom!’


Ons sien reeds met die intog op Palmsondag hoe Jesus se wildernis-spiritualiteit bots met die Godsdiens van die dag.


By die optog in Jerusalem vind ons ‘n triomfantlikheid in die lug. Jesus word gesien as die leier van die revolusie wat Israel kom bevry uit die verdrukkin. Maar wat het ‘n wildernis-spiritualiteit te sê vir triomfantisme? Wat sê ‘n spiritualiteit wat gestrooptheid en naakte eerlikheid sien as weë na heelheid en God vir oorwinningsteologie?


Ons sien in die sinoptiese evangelies (Matteus, Markus en Lukas) dat Jesus selfs dalk ‘n tweede keer die tempel reinig. Meeste teoloë sal saamstem dat hierdie aksie die laaste strooi was vir die Joodse leiers en dit direk gelei het tot Jesus se kruisiging. Wat het ‘n wildernis-spiritualiteit te sê vir ‘n eksklusiewe, swart en wit, tempelgodsdiens?


Ek wil jou graag nooi om Sondag te kom inloer by Invia in Stellenbosch om 10:00 by die Protea Hotel en die aand 17:00 by die NG Rondebosch se kerkkompleks by 2 Derryweg, Rondebosch. Ons gaan saam Heilige Week begin asook die laaste deel van ons reis deur Lent.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Stellenbosch:

 

Theo Geyser | Spanleier: InVia Gemeente

 

Wilma Enslin-Geyser | Kids@Invia | Enneagram | Finansies | Kinderhuise

Francois van der Merwe
| Musiek en Kreatiwiteit | Viridis | Tegnologie

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Anelle Erasmus | Sekretaresse

Kantoor: inviagemeente@gmail.com021 882 8339

Kaapstad:

Pierre du Plessis | Kampusleraar: Kaapstad

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Kantoor: inviakaapstad@gmail.com

Alle regte voorbehou © InVia Gemeente 2020 |  ONDERSTEUN INVIA