top of page

God met ons: Vaste Kompas


Hoe praat die Here met my?

Wat is die doel van die Christelike lewe? Om toegewyd te wees? Of teologies reg te wees? Of om hemel toe te gaan? Om gelukkig en suksesvol te wees? Alles mag belangrik wees, maar is slegs ‘n middel tot ‘n doel.


Die doel duidelik, opgesom en vas: Dit is om God hier en nou lief te hê, en soos enige verhouding te kan groei, te leer en mekaar te ontdek in die diepste dialoog. Die aard van die verhouding is nie soos baie mense wat Jesus hulle ouboet maak en 'n goedkoop familiariteit kweek nie, maar eerder ontsag, verwondering en die dankbaarheid om te kan leef uit Jesus wat Paulus die wysheid wat uit God kom noem (1 Kor 1:30). Hierdie wysheid wil ons help om “tot die volle kennis van sy wil” ( Kol 1:9) te kom, om “goed van kwaad te onderskei “ (Heb 5:12), en “dinge te onderskei waarop dit aankom” (Fil 2:18), sodat “julle kan onderskei wat wil van God is…” (Rom 12:2).

In die soektog en ervaring van wysheid en leiding in ons lewe, word ons nie oorgegee aan onsself nie, maar die Heilige Gees word aan ons oorgegee. Elke mens het ‘n ingeboude GPS of ware self wat presies waar die Heilige Gees binne ons is en hoe Hy ons wil lei.

Sondag gaan ons kyk na paar praktiese koördinate hoe die Here met ons praat. Die Bybel is beslis nie ‘n meganiese handbook waarin jy Harry Potter resepte kry nie, dit is eerder 'n versameling van mense ervarings wat geglo het dat God se koördinate vir ons lewe die beste is. Die beskryf die lief en leed van wat ons hierdie koördinate is. Ons gaan kyk na Hand 15:28 wat ons leer dat ”Die Heilige Gees en ons het besluit”.


Kuier saam 8:30 of 10:00 en onthou daar is Sondagskool om 9:30 en 09:45!

Comments


bottom of page