top of page

DROME


Daar is tans baie artikels wat geskryf is oor hoe mense baie meer begin droom het gedurende Covid. By Harvard het een proffie in Mei alreeds 6 000 drome ontvang van mense wat dit vir hom gestuur het nadat hy gevra is om navorsing oor hierdie verskynsel te doen. Mens kan die afleiding maak dat wanneer ons stress, dan droom ons meer en dat drome ‘n manier is hoe ons probeer cope met stress. Vanuit ‘n Bybelse verstaan is daar soveel meer.

Elke groot gebeurtenis in die Bybel word begelei deur ‘n droom.

Een gemene deler met Covid is dat drome in die Bybel ook in moeilike tye aan ons gegee word. Nie net om stress te hanteer nie, maar om wysheid en rigting aan ons lewe te gee. Daarom moet ons dit baie ernstig opneem. Jode het presies dit gedoen en hulle het drome briewe van God genoem. Die Talmud (Joodse geskrifte wat as gesaghebbend beskou word) sal jou leer dat ‘n droom wat nie ernstig opgeneem word nie, soos briewe is wat nooit gelees word nie. Die Talmud leer jou dat drome lig werp op wat ons die hele dag dink en beleef. Hulle het geglo 'n gedeelte van jou siel gaan weg in die aand wanneer die ego-krate afgesny word en jou eerste gebed in die oggend (modeh ani) moet ‘n dankie wees dat jy teruggekeer het. Daar is ook natuurlik ‘n gedeelte van jou siel (die deel wat diere ook het) wat in jou bly. Maar jou “hoër siel” het dan interaksie gehad met met die geesteswêreld en weet wat gebeur en kry wysheid en raad by hulle. Hierdie brief gee die siel dan aan jou.  Dit is nie in Afrikaans of Engels nie, maar prentjies. Jode sou bid oor die prentjies, hulle het ‘n gebedsboek oor drome wat voorgelees en gebid word wanneer daar gestrewe word om die droom te interpreterIndien hulle dan sukkel om te verstaan wat dit beteken sou hulle dan vas en bid.

Ons gaan Sondag kyk na Abram wat ‘n droom ontvang in ‘n moeilike tyd in sy lewe. Ons gaan stilstaan by die eerste ses verse van Genesis 15. Daar is ‘n magdom van wysheid oor drome.  Ek hoop ons kan uitgenooi word na die erns en ook om die vreugde te ervaar om God se briewe aan ons lewe te lees.

Ons dienste is nog steeds in die kubberuim, maar daar het wel ‘n paar mense geregistreer vir ons eerste byeenkoms by die Protea. Sien julle daar!


Geskryf deur Theo Geyser


Yorumlar


bottom of page