Dood-reg!?


In Blackwater Woods

To live in this world

you must be able

to do three things:

to love what is mortal;

to hold it

against your bones knowing

your own life depends on it;

and, when the time comes to let it go,

to let it go.

- Mary Oliver

Lydenstyd is 'n reis saam met Christus. Na Goeie Vrydag. Wat net goed is in retrospek. Want dis 'n reis na die dood. Wat ons weet diep saamhang met opstanding en nuwe lewe. In retrospek.

Dis eintlik 'n tragedie. Daar's nie pad uit nie. Nie 'n pad om nie. D-O-O-D bly D-O-O-D al lees jy dit van agteraf vorentoe, al staan jy op jou kop.

Maar die groter tragedie, sê Erich Fromm, is dat meeste van ons doodgaan voor ons nog begin lewe het. Nie Jesus nie. Nee, Hy't voluit gelewe. Met die dood voor oë. Hy het nie regtig gekies om dood te gaan nie. Hy't gekies om voluit te lewe, om aan te hou liefhê en hierdie pad se vervulling sou lei na die dood.

Do not seek death. Death will find you. But seek the road which makes death a fulfillment.

- Dag Hammerskjöld

Die dood het onlangs vir my baie meer geword as 'n preektema of 'n onderwerp vir 'n praatjie. Dit het 'n werklikheid geword. En al is elke oomblik van ons lewens 'n oomblik nader aan ons dood, skuif ons hierdie werklikheid so lank moontlik weg na die periferie van ons lewens. Op die kantlyn. Ons gebruik velprodukte wat die dood verder laat voel, ons oefen harder om ons weerstand teen erosie op te bou. Ons koop goed waarvan die boodskap eintlik in wese is: "As jy my koop, gaan jy langer lewe, gaan jy meer sekerheid hê van jou bestaan, gaan jy meer beskermd voel." (Teen wat? Die dood?)

Woorde soos DEAD-lines vul ons met angs. Ons sweer mekaar die dood voor oë om die erns van 'n saak oor te dra ... en tog slinger ons die woordjie "Doodreg!" so vinnig in enige rigting om ons entoesiasme of instemming te betuig.

Maar is ons? Dood-reg? Is ons God-gereed?

"Your attitude toward death is your attitude toward God."

- Richard Rohr

As ons bykans alle mense wat doodsbegeleiding doen op hulle woord moet neem, moet ons glo: Soos jy lewe, so sal jy sterwe.

"The character of our life is the character of our dying: both are part of one process."

- Stanley Keleman

En dit vervul baie van ons met angs. Want ... angs.

As my lewe so angsbevange is, hoe gaan my dood wees?