top of page

Hoe om stilletjies in die donker te loop!Die donker kan gevaarlik wees. Een van die 10 plae was immers duisternis. Dink maar aan tronke of oorloë waar mense in ‘n put of ‘n donker sel gegooi word. In Auschwitz is die bekende blok 11. Daar kon jy beland in ‘n donker sel as die Nazi’s vermoed het jy het kontak met mense gehad, of probeer ontsnap het of skuldig aan sabbotasie was.

(twitter: @auschwitzxhibit )


Slim menses sal jou kan vertel waarom die donkerte gebruik word en waarom dit ergste straf denkbaar is. Die bewustheid van jouself word gebreek. Wanneer iemand gedisoriënteer word, verloor hy of sy die sin van wie hulle is.

Anders gestel: Indien dit wat buite my is (soos my klere, werk, motor, vriende ens. ophou om vir my te sê wie ek is, wie is ek dan as hulle weg is, en ek nou met myself alleen moet klaarkom?


Dalk is hierdie die grootste gawe wat Covid aan jou kan gee. Die ontdekking van myself buite die eksterne liggies wat kunsmatig lewe gee. Die inperking dwing ons nou stil te staan.


En dit is waar jy dit kry. Daarom gee God ons die gawe van stilte.

Philena Heuertz se definisie van stilte is “to enter the dark” en Thomas Merton noem dit weer “training in dying”. Dit is hoekom dit so moeilik is! Die donker en doodgaan dui op die laat gaan van al die stimulasies, prikkelings, ervarings wat my soms mislei en eerder verder wegtrek van wie ek werklik is. Dis net menslik om ook jou identiteit in mooi klere, prestasies, kos, werk ens. te kry, maar ons moet dit ook in God kry. Anders sit ek net met ‘n ego sonder my ware geskapenheid. Daardie ware geskapeheid kry jy in die donker en die dood. Die kruis en elke dag sterf is God se pad.


Ons gesels Sondag oor hoe die gawe van stilte my kan lei en inspireer in die donker. Vir Jesaja was stilte bekering – om terug na God toe te draai. “As julle julle bekeer en tot rus kom, sal julle gered word. Julle krag lê in stil wees…”


As jy die stilte ken, sal jy Paul Simon se gesang “Hello darkness, my old friend…” goed verstaan.

Dan sal jy ook weet daar is ‘n “Sound in Silence”


“At first silence might only frighten us. In silence we start hearing voices of darkness: our jealousy and anger, our resentment and desire for revenge, our lust and greed, and our pain over losses, abuses, and rejections. These voices are often noisy and boisterous. They may even deafen us. Our most spontaneous reaction is to run away from them and return to our entertainment.


But if we have the discipline to stay put and not let these dark voices intimidate us, they will gradually lose their strength and recede into the background, creating space for the softer, gentler voices of the light.”

Henri Nouwen

- Deur Theo GeyserComments


bottom of page