top of page

Die Pad wat min loop: VredeWie sou ooit kon dink dat ons in die 21ste eeu met iemand soos Vladimir Putin te doen kry wat werêldvrede bedreig. ‘n Blantante massamoordenaar wat in die naam van idealisme en nasionalisme die grootste boosheid teenoor die mensdom pleeg. En nog erger dat die land en huidige regering waarin ons bly swyg oor hierdie boosheid.


Deur stil te bly, word jy aandadig, vra maar Petrus hoe voel dit as die haan drie keer kraai.

Die wêreld is ‘n Global Village en ons almal voel die effek van hierdie boosheid. Gas, petrolpryse en voedselpryse word onbekostigbaar. Ons vriende het miljoene rande se vrugte wat vrot in Kaapstad se hawe wat uitgevoer sou word. Van ons vriende se familielede is daar vasgekeer en vrees vir hulle lewe. Duisende bejaardes sal nooit die lewe sien waarvoor hulle geleef het nie. Wat sou Jesus doen met oorlog? Sal Hy gou ‘n nuwe buitelandse beleid afforseer op Rusland? Of, gou die goeie en slegtes openbaar en reg straf? Nee, hy sal wys dat ons uiterlike wêreld ‘n refleksie is van ons innerlike wêreld.

Dat jou haat teenoor mense is die haat vir jouself. Die dis-harmonie buite ons is die aanduiding van die dis-harmonie binne ons. Indien daar vrede binne jouself is, sal daar vrede buite wees.Vrede beteken harmonie of om vry te wees van ontwrigtings.

Hierdie week praat ons oor vrede in ons Lent-boekie. Jesus belowe vrede voordat hy weggaan. Die dissipels is verpletter. Jesus was alles wat ‘n staatsleier kon droom om te wees. Jesus self het dit ook nie maklik nie. Polities is daar oorlog. Ekonomies gaan dit karig. Sy vriende verraai hom. Sy familie sê Hy is kranksinnig.

Tog gee hy vrede! Duidelik ‘n ander vrede. Hy gee dit in die ekonomie van jou hart, in die transaksies wat jou hart maak, die vriende en familie van jou hart! Ons gesels Sondag oor hoe ons die vrede van God te midde van ‘n omgekrapte wêreld en lewens kan ervaar.


- Theo Geyser

Comments


bottom of page