top of page

Heelheid: 'N Manier Van WordBy Invia besef ons dat ons reis in heelheid nie slegs ‘n alleenreis is nie, maar ook ‘n saam reis. Ons loop saam met ander agter Jesus aan. Ons elkeen bring ons eie storie na die tafel toe, ons eie vreugde en ook ons eie seer, ons twyfel en ons oortuigings.

Om so saam te leef vra om met oop harte te leef. Maar oop harte kry maklik seer en dit is sekerlik die rede hoekom harte agter ribbebene gebêre word. Om weerbaar en broos te leef voor die Here is een ding, maar voor mense in ons geloofsgemeenskappe, ons kerke, is eers moeilik. Ons is maar stukkende en gebroke mense, en stukkende mense het skerp kante wat diep kan sny. Ek dink Moses kan storie op storie vertel hoe die Israeliete hom kwaad gehad het in die woestyn, en ook dan hoe hy hulle jammer gekry het en ingetree het vir hulle by God.

Tog glo ek ten diepste dat ons saam só moet leef, dat ons oor en oor ons harte vir mekaar moet oopmaak. Ons moet saam feesvier en saam huil. Dit is hierdie deel, hierdie saam oefen hoe om agter Jesus aan te loop, hoe om eerlik en opreg te leef, wat ons stadig maar seker meer mens maak. Dit is hierdie skerpkante wat dalk net help om die masker wat so vasgegroei het aan ons gesigte stadig los te sny. Dit is nie toeval dat die woord courage kom van die frans coeur, wat beteken ‘hart’ nie. Om braaf te leef, is om met ‘n oop hart te leef.

Jesus word gereeld uitgebeeld met ‘n oop hart, die sacred heart, ‘n hart wat brand en bloei. Jesus is ook naak gekruisig, sodat ons nie hoef skaam te wees oor ons naaktheid voor God nie. Ons kan eerlik en rou wees in gebed, bly wanneer jy bly is, hartseer wanneer jy hartseer is, en kwaad wanneer jy kwaad is. Soos Frieda altyd sê, God is nie van porselein nie, jy kan maar teen Sy bors slaan. Moses het met God gepraat soos ‘n vriend, hy het sy frustrasies en sy moedeloosheid geuiter.

Ons ondersteun en dra mekaar, want ons almal loop so bietjie mank. Ons kan nie mekaar se stories leef nie en juis daarin lê die paradoks, ons is alleen saam of saam alleen. Wat ons tog kan doen is om mekaar moed in te praat soos ons aanmekaar skaaf. Ons moet “vir mekaar sorg dat dit vir mense sal help om lief te wees vir ander mense en om goeie dinge vir hulle te doen” soos die Hebreër skrywer skryf.

Kom luister en kuier saam Sondag oggend 10:00 met Theo by die Protea Hotel in Stellenbosch, en saam met my die aand 18:30 by die Old Biscuit Mill in Woodstock, en nooi dalk ‘n vriend of twee.

bottom of page