top of page

Jesus Het Nooit Gesê... Jy Kry Wat Jy Verdien Nie“Is she drunk or a bum?

Just a bum, been one all her life.

And before that?

She was a whore in Alaska.

She hasn't been a whore all her life. Before that?

I dunno. Just a little kid I guess.

Well a little kid's something. It's not a bum and it's not a whore.

It's something. Let's take her in.”

Phillip Yancey

"Jy is spesiaal!"

"Jy is ‘n wenner!"

"Jy is slim!"

"Jy verdien dit!"

"Hulle is sleg, hulle wil nie werk nie!

"Hulle is lui."

"Hulle verdien dit nie."

"Ek is goed, ek werk hard, ek verdien dit nie."

En so loop ons deur die lewe, ons het mooi kategorieë van presies wie wat verdien, gewoonlik verdien ons die goeie en ‘hulle’ die slegte. Ander kere glo ons weer ons verdien die slegte en almal anders kry die goeie, en soms verdien ons almal die slegte, maar ontvang die goeie.

Jesus breek hierdie kategoriee oop. In God se nuwe wereld, leef ons in ‘n ander ritme.

Ons lewe nie in weerstand of opstand nie, ons lewe ‘n nuwe pad, ‘n 3de manier, ‘n ritme van genade.


bottom of page