top of page

Stories Na Die Opstanding: "Gaan Na Alle Nasies..."


Op 17 November 2018 is die 26 jarige Amerikaanse sendeling, John Allen Chau, doodgeskiet deur lede van ‘n stam op North Sentinel eiland in Indië. Hierdie stam is een van die mees geïsoleerde mensegroepe in die wêreld. Die Indiese regering se offisiële beleid is om glad nie kontak met hulle te maak nie en glad nie in te meng in hulle sake nie. Chau het blykbaar twee keer kontak met die stam gemaak. Die eerste keer het hy uitgeroep, ““My name is John, and I love you and Jesus loves you,” waarna die stamlede pyle op hom afgevuur het en een het sy bybel getref. Die tweede ontmoeting het Chau nie oorleef nie.


Die wêreld was in oproer na die gebeurtenis. Christene het Chau as ‘n martelaar vir sy geloof beskryf en sy poging om die evangelie te verkondig toegejuig. Ander het dit bestempel as kolonialisties en onaanvaarbaar om spesifiek hierdie groep, en so ook enige ander mense te probeer evangeliseer.


In ‘n onlangse studie het die Barna groep gevind dat 47% van Millenials (die wat tussen die vroeë 1980s en mid 1990s gebore is) sê dat dit is “wrong to share one’s personal beliefs with someone of a different faith in the hope that they will one day share the same faith.”


Een van die groot stories wat ons vind na die opstanding is in Matteus 28, waar Jesus sy volgelinge opdrag gee om dissipels te maak van alle nasies. Sending, evangelisasie en dissipelmaking was nog altyd ‘n kern deel van die kerk, maar wat maak ons daarmee in ‘n post moderne wêreld wat kreun onder godsdienstige konflik en negatiewe stamgebondenheid?


Kom kuier gerus Sondag saam waar ons hierdie uitdagende opstandingstorie uitpak en probeer verstaan in ons huidige konteks. Pierre praat Sondagoggend 10:00 by die Protea Hotel in Technopark in Stellenbosch en die aand 17:00 by 2 Derry str, Rondebosch (NGK Rondebosch se kerkkompleks)


Comments


bottom of page