top of page

Jesus word gekruisig en begraweGoeie Vrydag is goed omdat dit die grootste behoefte in my lewe aanspreek en my help met die belangrikste vraag wat die meeste godsdienste probeer beantwoord: Hoe gaan ek te werk met pyn, verliese en die dood?

Wanneer die dood aan ons deur kom klop, soos nou, word die dood 'n spieël wat ons menslikheid en stoflikheid duideliker wys. Ons is maar stof, en ons sukkel dat die asem van God wat in ons is, hierdie stof lewendig hou. Naby die dood sien ons duideliker wat ons stoflikheid lewe gee.

Die kruisdood van Jesus is nie ‘n versekering teen rampe nie en verseker ook nie my voorspoed of gemak nie. Ek dink die dissipels val in hierdie kategorie. Hulle volg hom nie vir die redes wat ons Jesus moet volg nie, naamlik die dood en opstanding nie, hulle wou net 'n nuwe staat hê en gou verlos word uit hulle ongemak. Ek sien daar is predikers wat die coronavirus wegblaas, glo deur die Gees van God. Ander genees jou as jy die TV vashou en hulle vir jou bid, en die slotwoord is betaal net jou geldjie, al het jy jou werk verloor, want God toets jou nou! Die aansprake word regverdig deurdat jy 'n erfgenaam van God is, 'n koning se kind en dat jy mag het oor die duiwel.

Die kruisdood van Jesus is ook nie 'n losprys wat werk soos 'n visvang metafoor nie. Hiervolgens gooi God die aas uit (Jesus) en Hy vang die duiwel omdat hy dink hy het oorwin. In die proses offer Hy dan sy seun omdat hy die losprys moes wees! Wie besluit oor die prys? Wie onderhandel met wie? Dit klink eerder soos Chris De Burgh se lied "Spanish Train" waar God kaart speel met die duiwel. Jesus is nie God se tweede beste plan omdat Hy ontkant gevang was deur die duiwel nie, en nog minder hoef Hy te onderhandel met enige mag nie, omdat alle mag reeds aan Hom behoort!

Die kruisdood beteken ook nie dat God nou die wêreld straf soos wat een van Donald Trump se kapelane kwyt geraak het nie. Dit is nie die weerwraak van reënwoude of die gulsigheid van Wall Street nie. En dit is ook nie God wat die wêreldbevolking wil verdun omdat ons nou oorbevolk is nie.

Die kruisdood is God se liefde en omgee. Natuurlik is ons meer as oorwinnaars, en natuurlik betaal God vir ons, en natuurlik is daar iets soos God se regverdigheid (justice) maar dit staan nooit buite die sfeer van liefde nie. Die kruisdood is nie 'n sondeoffer nie, maar eerder die verlossing van ons behoefte om ander te 'offer' en sondebokke te maak. Dis die totale negering van straf. Dit is vashou en omhelsing van pyn.

Hy hang tussen twee persone, een sê ‘ja’ en 'n ander ‘nee’. Hy hou beide vas. Catherine Keller sê dat Jesus het nie die kruisdood gekies nie - dit is duidelik in Getsemane - maar hy kies om lief te hê. Hy verander die wêreld deur dit te omhels.

Geloofsgewoonte vir die dag

Dink en gesels oor alles waarvoor jy en jou gesin nou voor bang is. Dit is veral belangrik dat kinders ook hulle diepste emosies kan verwoord. Net soos aan die kruis is dit nie nou die tyd vir antwoorde nie, maar eerder vrae. Die vraag is nie soseer wat kan ons doen om enige iets vinnig beter te maak nie, maar hoe kan ons liefhê in 'n tyd soos die.

Vir gesinne (of enige iemand wil wil):

1. Speletjie

Druk die maklike maze uit vir klein kindertjies en die moeiliker een vir groter kinders. Laat hulle Jesus help op sy pad na die kruis.


2. Aktiwiteit:

Gebruik goed in julle tuin of in die huis (soos stokkies, karton, draad, wol) en maak almal saam ‘n kruis. Terwyl julle dit doen, gesels oor wat op hierdie dag gebeur het, hoe julle dink Jesus moes gevoel het toe Hy oppad was om gekruisig te word.

Wanneer die kruis klaar is, gee vir almal ‘n paar stukkies skoon papier. Skryf (of teken) op elke papiertjie iets waaroor jy jammer of spyt is, iets wat jy verkeerd gedoen het, iets wat jy wens uitgevee kan word.


Wanneer jy klaar is, neem ‘n speld of duimspyker en druk al jou papiertjies op die kruis vas. Dit is wat Jesus op die kruis vir ons gedoen het – Hy vee alles uit met Sy liefde, alles wat ons verkeerd gedoen het, waaroor ons spyt of jammer is. Hy kruisig dit.

Laat elkeen in sy eie woorde vir Jesus dankie sê vir wat Hy vir ons gedoen het.

Herhaalgebed:

Here, help my om die ‘ja’ en ‘nee’ van die lewe in liefde vas te hou.

- Geskryf deur Theo en Wilma Geyser

Comments


bottom of page