Lewe Na Die Dood: Luister SaamDie opstanding gaan nie oor bewyse of sekerhede nie, maar eerder oor ‘n manier van wéés - waar ons in ‘n dieper bewustheid van Jesus groei. Eugene Peterson sê in sy boek, Practice Resurrection, dat ons die opstanding eerder ervaar deur ons manier van lewe. Hierdie manier van lewe het te doen met gewoontes en ruimtes wat ons skep waarbinne ons met ‘n groter bewustheid van God leef. Daar is vier beelde in Lukas 24 en die ander opstandingsverhale wat ons kan help om dit beter te verstaan: Sit, luister, loop en deel. Om te sit beteken ons onderbreek die ritme waarmee ons loop asook die rigting. Stilte en afsondering dwing ons letterlik om te ‘sit’. Wanneer ons sit, kan ons luister. Luister is nie een of ander esoteriese ervaring nie, maar ‘n ontmoeting en ontdekking van Jesus in die Skrifte deur gebed. Luister help ons om te loop in ‘n nuwe rigting van diensbaarheid en diens aan ander. Deel gaan oor die vrug van ons lewe wat uit diensbaarheid gebore word en die voorreg om dit met ander te deel. Ons gesels Sondag oor hoe ons na God kan luister deur die Skrif en gebed. ‘n Opregte lees van (en luister na) die Bybel bring brandende harte wat in nuwe paaie begin loop!

‘’En hulle sê vir mekaar: Was ons hart nie brandend in ons toe Hy met ons op die pad gepraat en vir ons die Skrifte uitgelê het nie?’’ Lukas 24:33

#2018 #emmausgangers #opstanding #InViaBlog #TheoGeyser #Luister #Lukas24

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

Stellenbosch:

 

Theo Geyser | Spanleier: InVia Gemeente

 

Wilma Enslin-Geyser | Kids@Invia | Enneagram | Finansies | Kinderhuise

Francois van der Merwe
| Musiek en Kreatiwiteit | Viridis | Tegnologie

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Anelle Erasmus | Sekretaresse

Kantoor: inviagemeente@gmail.com021 882 8339

Kaapstad:

Pierre du Plessis | Kampusleraar: Kaapstad

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Kantoor: inviakaapstad@gmail.com

Alle regte voorbehou © InVia Gemeente 2020 |  ONDERSTEUN INVIA