top of page

Nuwejaarsvoornemens: Die Sagte SprongDie begin van elke nuwe jaar is vir my altyd ongelooflik. Nie net omdat ek verslaaf is aan nuwe dinge nie, maar omdat almal ligter en meer positief is. Elke nuwe jaar laat ons op 'n manier glo dat daar iets beters vir ons kan wees. Daardie hoop of verlange is 'n verklikker of 'n alarm binne ons wat ons herinner aan ons geskapenheid. Covid het ons dalk in limbo geplaas en maak die eksterne drome minder, maar neem nie hierdie verklikker binne ons weg nie. Jy sal inteendeel jou innerlike wêreld se versugting na transformasie nou baie duideliker kan hoor!


Ons is bestem vir die nuwe. Ons funksioneer soos die res van die skepping. Groei en konstante verandering is 'n teken dat ons lewe en nie besig is om dood te gan nie.


Die vraag is net hoe verander ons? Ons almal (en veral as jy ouer word), ken van gewoontes wat nie sommer verander nie, of voornemens wat soos spookasem verdwyn. Dis nie per toeval dat Aristoteles geglo het dat die mens se tweede natuur gewoontes is nie. Dit werk soos auto-pilot. Ek eindig altyd weer waar ek begin het. Hoeveel keer het ek al beloftes gemaak wat ek nie kon deurvoer nie? Baie, en dalk te veel. Die gevaar is dat ons ons wilskrag begrawe, lewe met ‘n stille desperaatheid en uit hierdie lewe bedank.


Ons gesels Sondag oor hoe God ons kan anker in die nuwe jaar waar ons ook kan uitsien na die nuwe wat God oor ons pad wil bring. Sheila Cussons gebruik die woorde “Sagte Sprong” om die transformasie wat God binne ons bring, mee te beskryf. ‘n Sprong beteken eerstens jy beweeg van een plek na 'n ander. Tweedens, dis sag. Dis nie harder probeer, meer bid, of meer glo sodat ek die goeie kan verdien nie. Dit is eerder om te val in die plek waar God my vashou in 'n diep geloof, onverskrokke hoop en opofferende liefde.


Die Sagte Sprong

Dit kom wanneer dit nie verwag word nie: ‘n aanraking van die verstand lig soos ‘n veer, vlugtig maar presies en jy dink as sy ligtheid so is, so potent dat die aandag nog lank daarna die indruk behou, hoe moet sy vasvat wees? Dit kom wanneer dit nie verwag word nie: iets wat die bewussyn tot in die lewe tref, iets soos ‘n sagte sprong – vreugde, verbasing, vreugde, herkenning: hoe moet u vasvat wees?


Sheila Cussons
Comments


bottom of page