top of page

Maak Jesus Vry...


Sondag kuier my broer Johan weer by ons. Hy gaan gesels oor die moeilike gelykenis waar God aanbeveel dat bome wat nie vrug dra nie, moet uitgekap word (Lukas 13:6-9). Van watter vrug sou Jesus praat? Wanneer dra ek genoeg vrug om deur die byl gespaar te word? Is dit regtig God wat so ongenaakbaar moralisaties word? Of, lê daar iets verskuild in die gelykenis wat ons nooi na die liefde van God waar vrug dra eerder ‘n byproduk word van ons liefde vir God? Dit is ook my verjaarsdag, en jy word uitgenooi na koek en sjampanje na die diens (kom vir die diens ook!) Liefdegroete TheoComments


bottom of page