top of page

Hoe Beoefen Ek Kontemplasie?


“Attention, all!... Step out of the traffic!

Take a long, loving look at me, your God,

above politics, above everything.”

Psalm 46:8-10


Kontemplasie is die komma, die pouse, die rusplek, die sela, waar ek nie meer hoef te dink nie, maar weet – ken, omdat ek geken word. Mens sou kon sê dis veel meer ‘n plek waar jy vandaan kom, as waarna jy op pad is:

“ … the intimate knowledge of the face we had before we had a face, the oneness in love which is the way of “knowing in being known.” - Cynthia Bourgeault

Ont-dek


Kontemplasie is die basis van liefde. Ons wil almal liefhê en liefgehê word, maar die maniere wat ons aanleer om onsself weg te steek bedek ons ware self net meer en meer. Kontemplasie is die ont-dek van jou ware self – die self wat weggesteek is saam met Christus in God (Kol. 3:3)

‘n Paar definisies:


“Contemplation is to take a long, loving look at what’s real.”


Om langsaam en liefdevol te kyk na die werklikheid, nie om te ontsnap daarvan nie.


Kontemplasie is die wetenskap van die liefde.


‘n Kontemplatiewe geloofspraktyk is dus die laboratorium waarbinne hierdie “eksperimente” uitgevoer word. Die gewoontes of gebede (soos Stilgebed, Examen, Lectio Divina, Asemgebed ens.) is nie die doel nie; intimiteit met God is. Ons kan nooit eerste die liefhêwerk doen nie. God het ons eerste liefgehad en ons lewens kan bloot die antwoord daarop wees.


“A spiritual discipline is the human effort to create open space to listen to the voice of the One who calls us beloved… The question is not ‘How am I to know God?’ but ‘How am I to let myself be known by God?’ And finally, the question is not ‘How am I to love God?’ but ‘How am I to let myself be loved by God?’ God is trying to find me and longing to bring me back home.” Herni Nouwen

Ont-leer


Kontemplasie is nie volksvreemd of New Age of net ‘n begrip onder kunskenners nie. Dis deel van ons eie geloofstradisie. Jesus gebruik so baie die woord “Behold!” wanneer hy besig is om mense te leer. Die woord “Behold” het 1298 keer in die oorspronklike King James Bybel voorgekom en het met die vertalings oor die jare al minder geword. Dis ‘n kragtige woord wat altyd gepaard gaan met ‘n nuwe leerervaring wat die spreker aankondig. “Want, KYK …” Om te beskou is dus ‘n Bybelse uitnodiging om wakker te word, om waar te neem (“notice” beteken oorspronklik “be known”), om jou oog te laat skyn, soos die Nigeriërs sê. Om die Woord te lees is een ding. Om toe te laat dat die Woord jou lees, iets gans anders.


"We humans have scriptures and all we do is feed on words. It’s like going to a restaurant and eating the menu." Anthony de Mello

Kontemplatiewe geloofsgewoontes het baie meer te doen met “un-knowing” as om nog en meer kennis te hê. Kontemplasie is ook nie net vir sekere individue wat kontemplatief bedraad is nie. Vir sommige mense kom kontemplatiewe geloofsgewoontes makliker as vir ander, ja, maar dis juis vir dié van ons wat sukkel om stil te word dat stilte die grootste uitnodiging inhou.

Thomas Keating is egter ook baie direk as hy die volgende onderskeid tref:


Kontemplasie is NIE ‘n ontspanningsoefening nie, alhoewel ‘n mens meestal meer ontspanne voel as ‘n byproduk.

Kontemplasie is NIE ‘n charismatiese gawe wat net vir sekere mense gegee word nie.

Kontemplasie is NIE ‘n parapsigologiese fenomeen (voorkennis van ‘n gebeurtenis, beheer oor liggaamsprosesse soos hartklop en asemhaling, ekstase, levitasie ens.) óf ‘n mistiese fenomeen nie.


What is the essence of contemplative prayer? The way of pure faith. Nothing else. You do not have to feel it, but you have to practice it. Thomas Keating

Ont-moet


Dit is een van die mees hardnekkige en skadelike misverstande van die geestelike lewe dat kontemplasie net inwaarts gerig is; dat kontemplasie en aksie op enige vlak strydig is met mekaar. Dis nie iets wat jy moet doen om God se guns te wen of “in die hemel” te kom nie. Dis juis ‘n ont-moeting om jou lewe, God, die mense om jou en die skepping meer lief te hê. Kontemplasie staan nie in diens van kontemplasie nie; dit staan in diens van Liefde.


The finest act of love you can perform is not an act of service but an act of contemplation, of seeing. When you serve people, you support, alleviate pain. When you see them in their inner beauty and goodness, you transform and create. Anthony de Mello

Kontemplatiewe gebed is iets wat beoefen moet word, maar jy oefen nie om “die beste” te word nie; jy oefen om jou oorgee-spiere sterker te maak. Daar kom ‘n dag in ons almal se lewens wat ons gaan moet kies: opgee of oorgee? En dis op daardie dag of dae of in daardie oomblikke dat jy sal weet wat die waarde van hierdie leefstyl is. Ons berei ook stukkie vir stukkie voor vir die Groot Oorgee. Oorgawe is egter nie morbied en dooierig nie; dis die pad van ‘n wilde, kosbare lewe – soos Mary Oliver beskryf en Jesus Christus beleef het!Luister

Kyk

Ervaar

Morning Offering


I bless the night that nourished my heart To set the ghosts of longing free Into the flow and figure of dream That went to harvest from the dark Bread for the hunger no one sees.

All that is eternal in me Welcomes the wonder of this day, The field of brightness it creates Offering time for each thing To arise and illuminate.

I place on the altar of dawn: The quiet loyalty of breath, The tent of thought where I shelter, Waves of desire I am shore to And all beauty drawn to the eye.

May my mind come alive today To the invisible geography That invites me to new frontiers, To break the dead shell of yesterdays, To risk being disturbed and changed.

May I have the courage today To live the life that I would love, To postpone my dream no longer But do at last what I came here for And waste my heart on fear no more.

John O’Donohue
Comentarios


bottom of page