top of page
Image by MIKE TURTON

POPIA

POPIA: Wet op beskerming van persoonlike inligting, Wet 4 van 2013
 

Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (in algemene spreektaal POPIA genoem, as akroniem van die Engelse titel, Protection of Personal Information Act), reël die beskerming van die persoonlike inligting wat instansies oor individue berg. InVia Stellenbosch poog om eerbaar met alle inligting te werk en die verantwoordelike partye hou by al die reëlings en bepalings van POPIA.

InVia Stellenbosch implimenteer die 8 voorwaardes vir prossesering wat op die hele lewensiklus van persoonlike inligting van toepassing is soos beskrywe word deur POPIA. InVia Stellenbosch het ook ‘n breedvoerige handleiding wat presies verduidelik hoe ons met persoonlike inligting werk. 

Die regte van die datasubjekte (lidmate) sluit die volgende in: 

  • Die reg dat jou persoonlike inligting wettig verwerk word (soos bepaal deur die 8 voorwaardes vir verwerking);

  • Om in kennis gestel te word dat jou persoonlike inligting versamel, verwerk en benut word;

  • Dat jou persoonlike inligting nie vir direkte bemarking gebruik word nie;

  • Om ‘n klagte by die inligtingsreguleerder te lê;

  • Om siviele aksie teen ‘n verantwoordelike party te loods;

  • Die dokumente ter sake is beskikbaar op die web en die kerkkantoor om die regte van enige lidmaat te respekteer. 

 

POPIA word toegepas soos die rolspelers soos voorgeskryf deur die wet.  

Enige navrae oor die toepassing hiervan kan aan Theo Geyser gerig word wat amptelik geregisteer is as InVia Stellenbosch se uitvoerende beampte van POPIA.

 

POPIA Vorms wat ingevul en aan inviagemeente@gmail.com teruggestuur kan word.

InVia Stellenbosch se POPIA handleiding:

bottom of page