top of page

Theo Geyser

Spanleier: InVia Gemeente

Theo is gebore op 13 November 1962 in Heidelberg, Gauteng. Hy is tans getroud met Wilma, het drie kinders, Carissa, Milan en Lucca, en woon vir die afgelope 21 jaar in Stellenbosch. Nadat hy aan Standerton Hoër matrikuleer, studeer hy teologie by RAU en word daarna opgeroep vir verpligte diensplig as kapelaan by die Lugmag-hoofkwartier. 


Vir tien jaar bedien Theo saam met sy broer, Johan Geyser, by 'n gemeente in Johannesburg, vandag bekend as Mosaïek. Gedurende hierdie tyd begin hy 'n TV-program “Voete” waar Koos van der Merwe later ‘n mede aanbieder word en in 1983 begin hy en Koos van der Merwe die sanggroep “Prophet” –hulle word vir nege jaar op radiostasies asook in die meeste kerke verban. Prophet het 10 CD’s, twee SAMA benoemings en 7 ATKV Liertoekennings gekry.


In 1999 verhuis Theo na Stellenbosch en bedien in ‘n tradisionele AGS-kerk. Die gemeente word later 'n post-denominasionele gemeente wat bekend staan as Stellenbosch Gemeente. Gedurende hierdie tyd voltooi hy ‘n M Th en D.Litt et Phil oor missionêre-aktualiteit binne 'n postmoderne samelewing aan RAU. Theo raak ook betrokke as deeltydse dosent by die Universiteit van Stellenbosch met nagraadse opleiding in Missionale Transformasie (MTh) tot en met 2009. In 2010 begin hy met ‘n PhD by Raboud Universiteit in Nijmegen, en ondersoek tans die 30-dilemma en geloofsgewoontes van stiltes onder 25-35 jarige persone. 


Theo begin in 2009 met InVia, ’n nuwe gemeente in Kaapstad. Die gemeente begin met ‘n paar jongmense wat vervreemd geword het van die kerk. Die gesprekke en soeke het geboorte gegee aan ‘n kontemplatiewe gemeenskap wat tans funksioneer vanuit Stellenbosch en Kaapstad.


Verder is hy fanaties oor visvang en glo dat een van die vergete gebooie in Gen 1:26 vervat word...heers oor die visse van die see...bottom of page