INVIA WHITE.png
 

LEER & LEEF SAAM 

SKAKEL IN ELKE SONDAG

Jesus se woorde “Volg My” som die evangelie op. Richard Rohr sê dit ongelooflik mooi: “We do not think ourselves into new ways of living, we live ourselves into new ways of thinking.” Dit gaan oor ’n manier van leef, en nie net oor die “regte” manier van glo nie. Daarom was Jesus geen antwoord-masjien of ‘n dogmatiese eksegeet nie. Hy verkies gelykenisse en verhale waarin jy God in jou onmiddelike leefwêreld kan sien. Hy leer jou om te doen en te leef met belangrike gewoontes waar jy jou lewe oopstel vir werking van die Gees. 

KALENDER:

  • Aanlyn Dienste elke Sondag om 8:30 & 10:00. Kids@InVia & YoungTeens om 9:30​​​

  • Ons In Persoon dienste is vir eers weens die COVID-19 golf op sy gesit

  • 21 tot 22 Augustus & 11 tot 12 September '21 | Enneagram 1.0 Kursus geleentheid - Meer inligting

 
 

Nuutste BlogS

 

Raak deel van ons gemeente databasis

Indien jy jou inligting by InVia Stellenbosch wil bevestig, verander of laat skrap, stuur gerus 'n epos aan inviagemeente@gmail.com en lees meer oor POPIA hier