KRY AL DIE NODIGE INFORMASIE OOR COVID-19 HIER

 

LEER & LEEF SAAM 

SKAKEL IN ELKE SONDAG

Jesus se woorde “Volg My” som die evangelie op. Richard Rohr sê dit ongelooflik mooi: “We do not think ourselves into new ways of living, we live ourselves into new ways of thinking.” Dit gaan oor ’n manier van leef, en nie net oor die “regte” manier van glo nie. Daarom was Jesus geen antwoord-masjien of ‘n dogmatiese eksegeet nie. Hy verkies gelykenisse en verhale waarin jy God in jou onmiddelike leefwêreld kan sien. Hy leer jou om te doen en te leef met belangrike gewoontes waar jy jou lewe oopstel vir werking van die Gees. 

 

Stellenbosch RITME:

 • Sondagdienste | 10:00 op Facebook & Youtube. 

 • Kids & YoungTeens | Sondae om 9:30 op Facebook & Youtube. ​

 • Gemeenskaplike Vas & Bid | Elke Maandag

 • Covid 19-aksie | InVia Stellenbosch het 4 bedieningspunte (Kayamandi, Kylemore, Cloestesville en Vlaeberg) identifiseer waar ons gesinne in nood ondersteun. Ons voorsien die gesinne tans met Mageu wat moontlik gemaak word deur donateurs.

 • Lewensoorgang: Wyse Gryses (datums en ritme sal nog bevestig word) | Persone wat dink oor hulle aftrede en hoe die tweede helfte van hulle lewe moet lyk.

 • Middaggeloofsgewoontes | Weeksdae om 12:00 op Facebook Live. 

 • Sirkelleiersopleiding geleentheid via ZOOM - vir diegene wat sirkelwerk al ervaar en ook selfs 'n sirkel wil lei is welkom om dit by te woon.

  • Volgende geleentheid: Hou gerus dié spasie dop

 • Oop Gesprek | Covid 19 het ook die teologiese landskap platgevee en baie mense sukkel om God in die wêreld te sien en bevraagteken ook hulle eie geloof. Indien daar enige geloofsvrae en wroeginge is, kuier Theo saam met mense wat so behoefte het via ZOOM.

  • Volgende geleentheid: Hou gerus dié spasie dop

 • Sirkels | onderskeie bestaande kleingroepe wat met mekaar op hulle eie tyd ontmoet.

 

KAAPSTAD RITME:

 • Sondagdienste | 17:30 op ZOOM (kontak ons vir die link), en FACEBOOK, later die aand beskikbaar op YouTube

 • Covid 19-aksie | Ons ondersteun uitgesoekte aksies in en om Kaapstad, kontak ons om betrokke te raak of 'n bydrae te maak.

 • OGGEND Meditasie | Weeksdae om 7:00 op Facebook LIVE

 • AAND EXAMEN | Weeksdae om 21:00 op Facebook LIVE

 • Sirkels | onderskeie bestaande kleingroepe wat met mekaar op hulle eie tyd ontmoet, kontak ons as jy belangstel

 

Nuutste Blog

 

NUUTSTE PREKE

Raak deel van ons Gemeente databasis

 
 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon

Stellenbosch:

 

Theo Geyser | Spanleier: InVia Gemeente

 

Wilma Enslin-Geyser | Kids@Invia | Enneagram | Finansies | Kinderhuise

Francois van der Merwe
| Musiek en Kreatiwiteit | Viridis | Tegnologie

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Anelle Erasmus | Sekretaresse

Kantoor: inviagemeente@gmail.com021 882 8339

Kaapstad:

Pierre du Plessis | Kampusleraar: Kaapstad

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Kantoor: inviakaapstad@gmail.com

Alle regte voorbehou © InVia Gemeente 2020 |  ONDERSTEUN INVIA