INVIA WHITE.png
 

SAAM OP PAD

ELKE SONDAG

In Persoon diens | Protea Hotel Techno Park om 10:00

In Gemeen aanlyn | op YouTube om 8:30 

Jesus se woorde “Volg My” som die evangelie op. Richard Rohr sê dit ongelooflik mooi: “We do not think ourselves into new ways of living, we live ourselves into new ways of thinking.” Dit gaan oor ’n manier van leef, en nie net oor die “regte” manier van glo nie. Daarom was Jesus geen antwoord-masjien of ‘n dogmatiese eksegeet nie. Hy verkies gelykenisse en verhale waarin jy God in jou onmiddelike leefwêreld kan sien. Hy leer jou om te doen en te leef met belangrike gewoontes waar jy jou lewe oopstel vir werking van die Gees. 

 
 

KALENDER

11 Des. @ 10:00

Laaste IN PERSOON diens vir 2022.

Ons aanlyn dienste se ritme gaan voort heel 2022.

6 - 8 Des. 2022

Kinderhuis Wegbreek AKSIE

Kontak vir Wilma indien jy wil help op enige manier.

Vir finansiële onderstenuning, gebruik die verwysing 'Wegbreek'.

10 - 13 Jan. 2023

'Leaving Home' 4 Dag Onderskeidingstydperk vir jong mense in Franschhoek

Kontak vir Francois vir meer inligting.

27 Apr. - 1 Mei 2023

Oranjerivier roei. Koste: R3800 pp. (Kos ingesluit)

Kontak gerus ons kantoor indien jy deel van die avontuur wil wees.

Nuutste BlogS

 

Raak deel van ons gemeente databasis

Indien jy jou inligting by InVia Stellenbosch wil bevestig, verander of laat skrap, stuur gerus 'n epos aan inviagemeente@gmail.com en lees meer oor POPIA hier