INVIA WHITE.png
 

LEER & LEEF SAAM 

ELKE SONDAG

In Persoon diens | Protea Hotel Techno Park om 10:00

In Gemeen aanlyn | op Facebook & YouTube om 8:30 

Jesus se woorde “Volg My” som die evangelie op. Richard Rohr sê dit ongelooflik mooi: “We do not think ourselves into new ways of living, we live ourselves into new ways of thinking.” Dit gaan oor ’n manier van leef, en nie net oor die “regte” manier van glo nie. Daarom was Jesus geen antwoord-masjien of ‘n dogmatiese eksegeet nie. Hy verkies gelykenisse en verhale waarin jy God in jou onmiddelike leefwêreld kan sien. Hy leer jou om te doen en te leef met belangrike gewoontes waar jy jou lewe oopstel vir werking van die Gees. 

KALENDER

  • In Gemeen aanlyn | elke Sondag om 8:30. Dit is enige tyd beskikbaar na die tyd ook op Facebook of YouTube

 ​

  • Die "Village"-projek in samewerking met die Start Well Foundation | Meer inligting

  • Weekliks In Persoon diens om 10:00 by die Protea Hotel, Techno Park 

  • InDeo – Growth in Prayer and Reflective Living-program strek vanaf 23 Februarie 2022 tot 27 Junie 2022. Meer inligting en registrasie

 
 

Nuutste BlogS

 

Raak deel van ons gemeente databasis

Indien jy jou inligting by InVia Stellenbosch wil bevestig, verander of laat skrap, stuur gerus 'n epos aan inviagemeente@gmail.com en lees meer oor POPIA hier