VAKANTE POSTE

Administratiewe pos

Verantwoordelikhede:

 • Administratiewe ondersteuning van alle aktiwiteite en bedieninge by InVia wat insluit Sondag dienste, retreats en jaarlikse Gemeentenaweek, Lent, Bergskool en ander. Hierdie behels die opstel en druk van nodige dokumente, RSVP’s, uitstuur van nodige inligting aan gemeentelede, aankope, koördinering van medewerkers en ander. 

 • Kontak met verskeie medewerkers en diensleweraars van InVia.

 • Daaglikse korrespondensie en navrae via e-pos en telefoon.

 • Opdateer en kontrolering van jaarprogram.

 • Koördineer en notuleer van vergaderings met betrekking tot personeel, raad van ouderlinge en kampusleiers.

 • Bank van kollekte en ander kontant inkomstes.

 • Aankope en bestuur van kleinkas.

 • Opdateer van databasis en uitstuur van nodige inligting aan databasis via e-pos/sms.

 • Liaseer en veilig stoor (hardekopie en elektronies) van InVia dokumente.

 • Administrasie met betrekking tot bevestiging van huwelike.

 • Verskeie ander kleiner administratiewe take soos nodig in die InVia kantoor, vir dienste en soos benodig deur ander personeellede.​

Werksure:

 • Vyf oggende per week vanaf 9:00 tot 13:00.

Minimum Vereistes:

 • Moet in of naby Stellenbosch woonagtig wees.

Sluitingsdatum: 30 September 2019

Deeltydse Hoërskool-bedieningsleier

Verantwoordelikhede:

 • Geestelike begeleiding.

 • Pastorale versorging.

Werksure:

 • Sal ooreengekom word.

Minimum Vereistes:

 • Liefde en passie vir 'n jonger generasie.

 • Teologiese blootstelling.

 • Gemaklikheid binne die spiritualiteit van InVia.

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon

Alle regte voorbehou © 2020 InVia Gemeente  |  ONDERSTEUN INVIA

Stellenbosch:

 

Theo Geyser | Spanleier: InVia Gemeente

 

Wilma Enslin-Geyser | Kids@Invia | Enneagram | Finansies | Kinderhuise

Francois van der Merwe
| Musiek en Kreatiwiteit | Viridis | Tegnologie

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Anelle Erasmus | Sekretaresse

Kantoor: inviagemeente@gmail.com021 882 8339

Kaapstad:

Pierre du Plessis | Kampusleraar: Kaapstad

Frieda van den Heever | Liturgie | Prediking

Kantoor: inviakaapstad@gmail.com