top of page

Om te glo of nie te glo nie – is dit die vraag?Paassondag


Hoe haas die voet, hoe gloei die bloed.

Hoe hardloop hulle, want dis alles waar!

Hoe hardloop hulle, soos Hy beloof het,

hoe hardloop hulle Hom tegemoet.


Sheila Cussons


The Jesus story, including the narrative of the resurrection, is an invitation to journey beyond human limits, beyond human boundaries, into the realm of that experience we call God, who is not above the sky, but rather is found in the depths of life.  To enter the Christian story we must have our eyes opened to see things beyond the limits of sight, and our ears unstopped to hear music beyond the human range of sound.  Our tongues then become loosed so that we can utter the sounds of ecstasy and life itself becomes opened until it is no longer bounded by death.  That is the journey which the Christian faith bids us begin.


John Shelby Spong


"... want alles was deurweek van sterflikheid", soos N.P. van Wyk Louw ons herinner het. Ook op daardie Vrydag, wat net in retrospek góéd is. Die laagste laagtepunt wat die hoogtepunt van die Kerkkalender geword het. Al was dit nooit 'n kerkkalender-gebeurtenis nie. En moet ons dit nooit tot die kerk beperk nie. 'n Aardskuddende dag. 


Toe die humus, die horison en die hemel mekaar ontmoet het in die Kruis. 

Toe grond, God en gees nooit weer geskei kon word nie. 

Vir altyd een. 

Aan die Kruis. 

Die stof, die sterre en die skepsels wat so onsamehangend saam hang. 


Maar die dood kon hom nie toehou nie, nie inhou nie, nie vashou nie.


Ons word genoop om bewus te word van die kompleksiteit wat teenwoordig is wanneer ons praat en dink oor hierdie openbarende oomblik wat in die kern van Christenskap staan. Mens sou kon sê: waarby Christenskap staan of val. Maar Christus self het sy volgelinge kom wys dat alles – insluitend Hy – eers moet “val” (eufemisme in dié geval) voor dit kan opstaan. So ook baie van ons diepgesetelde godsdienstige oortuigings wat min te make het met God. Gaan lees maar die evangelies. Byna elke detail wat deel geword het van die dissipels se verduideliking was in teenstelling met 'n ander. En tog is daar kragtige data wat skreeu dat iets geweldig betekenisvol gebeur het na die kruisiging van Jesus. 


Vrydag sou vir alle eeue weet: Sondag het gekom.


Watookal die dissipels ervaar het in Jesus en dit wat ons as sy opstanding gedenk, het hulle genoop om anderkant die grense van hulle eie menslikheid te gaan. Watookal Paasfees was, dit het hulle uit hulle vrees geroep, dit het hulle anderkant hulle groepsidentiteit geroep, anderkant die grense van hulle geloof, anderkant die sin van hul eie sterflikheid. Die ekstatiese ervaring, soos met alle betekenisvolle ervarings, vind uitdrukking in ‘n uitroep – niks meer as ‘n sug of ‘n snak na asem – ‘n klank sonder woorde en met tyd maak die anderkant-woorde plek vir verduidelikings en vertalings wat nooit reg kan laat geskied aan die ervaring nie. Die verduidelikings is tydgebonde en selfs tydverdraaid. Die verduidelikings het stertjies en hiperbole en magic bygekry. Beteken dit die ervaring is vals? Beteken dit die storie is nie waar nie?


Paulus sê as dit nie waar is nie, is ons geloof vergeefs. Kan ons die hele besigheid maar begrawe en leef asof ons gaan doodgaan én doodbly. In dieselfde asem sê hy ook:


“’n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam. So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.”


1 Kor. 15:44-45


We need to embrace the fact that even at the central moment in the Christian story, there was originally something moving and profound, something which transformed life, but it was something that human words could not fully embrace. To literalize Easter, both the story of the resurrection and the story of the ascension, has become the defining heresy of traditional Protestant and Catholic Christianity. That transforming mystery has given way to propositional truths that no twenty-first century mind can still embrace.


John Shelby Spong


Nog ‘n “ooggetuie” (Bono) verwoord dit so:

"Die opstanding was toe die heelal in die lewe van een Man ontplof het."Sheila Cussons probeer woorde gee daarvoor: “transfigurerende kragveld, Jesus”Christpower


Look at him.

Look not at his divinity, but rather at his freedom.

Look not at the exaggerated tales of his power, look rather of his infinite capacity to give himself away.

Look not at the first century mythology that surrounds him, look rather at his courage to be,

his ability to live and the contagious quality of his Love.

Stop your frantic search!

Be still and know that this is God, 

this love, 

this freedom, 

this life, 

this being.


And when you are accepted, accept yourself,

when you are forgiven, forgive yourself,

when you are loved, love yourself.

Grab that Christpower

 — and dare to be yourself!


Lucy Negas (gebaseer op ‘n boodskap deur John Shelby Spong)Die opstanding is nie waar omdat ons dit glo nie. Dis waar ongeag of ons dit glo of nie.


Huiswerk: voor jy Donald Trump se nuwe Bybel teen $59.99 bestel (dis nog nie bevestig of jy sy handtekening voorin gaan kry nie), lees eers Wendell Berry se Manifesto: Mad Farmer Liberation Front. Dis nie so eietyds soos Trump se Bybel nie, dit kom uit 1973, maar hy maan: Beoefen die opstanding; moenie net daaroor praat nie. Word wakker, want Hy’t opgestaan sodat ons nie langer by die graf hoef te sit en Hom “oppas” nie.


This resurrection life you received from God is not a timid, grave-tending life. It’s adventurously expectant, greeting God with a childlike “What’s next, Papa?” 


Rom. 8 MSGDeur Frieda van den Heever

Commenti


bottom of page