top of page

Goeie Vrydag: GeskeurOns kan nie praat van die dood van Jesus as ons nie praat oor sy lewe nie. Alles wat aan die kruis gebeur het, het reeds voor dit in sy lewe gebeur. Soms praat ons oor die kruis wat sy lewe voor die kruis heeltemal uitsluit. Dit hoor jy gereeld onder Christene. Dan is die boodskap van hierdie dag ‘n morele transaksie wat jou hemel toe neem en ongelukkig belowe hierdie dag vir ander mense wat nie 'n transaksie het nie, die hel.

Ons het die afgelope tyd gesels oor plekke waar Jesus moes stop het voor sy dood. Alles wat daar gebeur het, gebeur ook in sy dood. Ons gaan dood soos ons gelewe het. Om te lewe moet ek doodgaan, en doodgaan laat my lewe. Dink maar aan Jesus se woorde: “Toe sê Jesus vir sy dissipels As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.” in Matt. 16:24-25. Die woord verloën (ἀπαρνησάσθω) in Grieks beteken letterlik: ”Om weg te draai van jouself.”

Ons gesels Vrydag oor die belangrikste wegdraai van onsself na God. Dit sien jy aan die kruis. In daardie oomblik het die voorhangsel in die tempel geskeur. Die voorhangsel het die verhoed dat jy in die direkte teenwoordigheid van God kon kom. In elke oorgee skeur die hemel bo ons oop.

Dit maak van Vrydag 'n Goeie Vrydag....- Deur Theo Geyser

Comentários


bottom of page