top of page

Neem Die BekerOns begin Sondag met 'n nuwe reeks. Die simbool wat ons wil gebruik vir ons reis ín God is dié van 'n beker. 'n Nederige beker waaruit elkeen van ons daagliks iets drink. Ons gaan begin deur saam te gesels oor die rol wat ons liggame in ons reis met God speel. Hierdie liggaam wat skep én uitgiet: drink, sweet, huil, dors word...

God het 'n brandende liefde vir die vlees!

God het vlees geword. Christus se Inkarnasie dui op beliggaming as een van die belangrikste geestelike reise wat ons kan ondergaan en die effek daarvan word gevoel in veelvuldige verhoudings: in hoe ons omgaan met tyd, die verbruikerswese, kos, die aarde, gesondheidsorg ens.

Die Christelike tradisie het ‘n ongelukkige nalatenskap van liggaamsverwerping. Die woord sonde, wanneer verbind aan die liggaam is meestal beskryf om seksuele dade te beskryf. Wat as ons die definisie herskryf? Vervreemding van die Goddelike Bron.

We carry a terrible wound: alienation from our embodied life. Your flesh shall become a great poem.

Walt Whitman

Hoe is jou liggaam vervreem van God? Hoe sal dit voel om te ontdek dat ons liggame - ja, jou liggaam, nie die een wat jy verbeel of droom jy eendag het nie, die een wat jy nou het - bronne van liefde en verbintenis aan wysheid is? Ons liggame het hierdie gewoonte om met hulle ‘n leeftyd van kritiek, analise, nougesette ontleding, woede en verwerping saam te dra. Om daardie las oor te gee vereis dat ons onsself her-in-ner dat ons uit God se groot liefde geskep is. Dat ook ons liggame deel is van God se “Dit is goed.”

Be strong then and enter into your own body; There you have a solid place for your feet.

Kabir

As jy vandag jou beker optel en jou koffie of tee drink, let op hoe belangrik die rand van die beker is. Hoe die rand jou in staat stel om jou mond daarom te sit en die vloeistof in te neem. Die rand is essensieel in die vorm en funksie van die beker. Die sirkel wat die rand vorm - sonder einde of begin. 'n Simbool van heelheid en eenwees (iets waaraan ons baie aandag skenk by InVia). Die rand dien egter 'n groter doel. Dit is ook 'n deurgang na die inhoud van die beker: dit wat jou dors les. Die buitelyn van die sirkel is uiters belangrik om die vorm daarvan te kan uitmaak - daarsonder is die sirkel nie 'n sirkel nie - maar ons kan nie daar bly nie. As jy nie drink nie, gaan jy dors bly.

You’ve been walking in circles, searching. Don’t drink by the water’s edge. Throw yourself in. Become the water. Only then will your thirst end.

Jeanette Berson

As jy die liggaam aanbid, kan jou liggaam jou niks leer nie. As jy die liggaam leer ken, inrig en vier as 'n tempel van God se teenwoordigheid, kan hy/sy jou meer leer as wat jy ooit sou kon raai.

This is your body, your greatest gift, pregnant with wisdom you do not hear, grief you thought was forgotten, and joy you have never known.

Marion Woodman

bottom of page